Gulvarbeid

Vi utfører gulvarbeid, komplett med isolasjon, radonsperre og utlegging av betong

Vi er stolte av å ha utviklet kompetanse på utførelse av gulvarbeid. Gulvgjengen har etter hvert opparbeidet seg grundig erfaring med dimensjonering av isolasjonstykkelser og tilhørende utlegging på byggeplass. Verktøy og utstyr for utlegging av rasdonsperre med god kant- og gjennomføringssikring, er på innkjøpt og bidrar til effektiv drift og god kvalitet. 

Betong til gulv er noe av det mest kompliserte vi arbeider med. Det er mange faktorer som spiller inn på hvordan sluttresultatet blir, vi er derfor alltid nøye med å utarbeide støpeplaner som både ivaretar de materialtekniske forhold, men også hvordan arbeidet organiseres. 

Vi har gode samarbeidspartnere innenfor prosjektering og betongleveranser og kan sørge for at gulvet blir tilpasset prosjektets behov. Vi mestrer ulike fibertyper, tykkelser, fall, innstøpningsdetaljer og overflatebearbeiding.

0
Feed