vi tar sikkerheten på alvor

HMS/KS

     

gode arbeidsforhold skaper resultater

EN SIKKER ARBEIDSPLASS

Moment Betong skal gjennom gode relasjoner til sine medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet rundt seg skape vekst og varige verdier. 

Moment Betong skal være en sikker arbeidsplass, hvor medarbeiderne opplever inkludering og sterkt ønske om å komme på jobb for å bidra i bedriftens daglige drift. Herunder skal vi forebygge risikoen for skader og sykdom gjennom en aktiv bruk av risikovurderinger i alle prosesser.

Moment Betong skal arbeide kontinuerlig med å bedre det ytre miljøet, gjennom blant annet å redusere materialbruk og avfallsmengde. Gjennom fokus på bærekraftige metoder og løsninger skal vi bidra til å redusere miljøbelastninger og klimautslipp.

Alle medarbeidere har rett og plikt til å delta i vårt helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid – og ta ansvar for at vi oppnår kontinuerlige og målbare forbedringer. 

Kontakt oss
Logo Sentralt Godkjent

KVALITETSPOLICY

Moment Betong skal kjennetegnes av vilje og evne til å levere riktig kvalitet i alle faser av våre prosjekter. Vår gjennomføringsmodell er bygget på systematiske forberedelser og skal sikre at kunden mottar tjenester og produkter som tilfredsstiller bestillingens og offentlige myndigheters krav.

Gjennom kontinuerlig forbedring og læring legger bedriften til rette for å kunne dekke kundens behov med færre innsatsfaktorer, og slik bidra til styrket bærekraftig utvikling. 

Moment Betong skal være en sikker arbeidsplass, hvor medarbeiderne opplever inkludering og et sterkt ønske om å komme på jobb for å bidra.

STIG JESPERSEN

Daglig leder