EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER 

PROSJEKTGJENNOMFØRING

     

Vi gjør hverandre gode

RIKTIG FØRSTE GANG – HVER GANG

Vårt motto «Riktig første gang – hver gang» er en sterk føring for alt vi foretar oss, fra forespørsel til overlevering. Vi baserer oss på LEAN-prinsipper som gir oss de nødvendige metoder og verktøy for å arbeide systematisk og forebyggende, slik at høy grad av forutsigbarhet oppnås.

Vi er bevisste på at vi er en del av en større verdikjede som må fungere sammen for at kunde skal oppleve samsvar mellom innledende forventninger og opplevelsen i etterkant. Det er derfor avgjørende og naturlig at våre samarbeidspartnere blir grundig involvert i gjennomføringsprosessen. 
 
Kontinuerlig forbedring og systematisk vurdering av produksjonshindringer sikrer forbedret kvalitet og lønnsomhet for kunde, Moment Betong og våre samarbeidspartnere. 

Kontakt oss

Vi baserer oss på LEAN-prinsipper gjennom hele prosjektet, noe som gir oss de nødvendige metoder og verktøy for å jobbe systematisk og forebyggende.

STIG JESPERSEN

Daglig leder