Rygjatun Internat

Råbygg i ferd med å reise seg

Moment Betong inngikk kontrakt med Consto Rogaland november 2023 hvor vi påtok oss ansvar for utførelse av betongarbeid inkl. gulv samt montering av stålkonstruksjon og betongelementer. Vi har sørget for prosjekteringsledelse for konstruksjonssteknikk og innkjøp av stålkonstruksjon og betongelementer.

Dette er så langt vårt største oppdrag for levering av komplett råbygg. Vi viser her betydelig gjennomføringskraft som ivaretar grensesnitt mellom prosjektering og utførelse. 

Et viktig premiss for å lykkes med komplett råbygg av denne typen, er å få ansvar for komplett pakke med betong- og stålarbeid samt montering av betongelementer. Dette er et forretningsområde vi fremover vil utvikle videre.

Vi takker vår kunde Consto Rogaland for et meget godt samarbeid.

0
Feed