Skude Fryseri - Skudenes

600m2 kaiutvidelse

Sammen med Birken & Co gjennomførte vi betong- og montasjearbeidet for kaiutvidelsen til Skude Fryseri. Det ble prefabrikkert primærbjelker, kantbjelker og dekkeplater som deretter ble transportert til byggeplass. Montasjearbeidet ble gjennomført på normert tid før utførelse av den konstruktive påstøpen. Avslutningen ble kronet med produksjon av 7m dyp senkekasse som benyttes til råvannsinntak.

Vi er svært fornøyd utførte arbeider og erfaringene vi har fått med til fremtidige prosjekter.

0
Feed